RSS feed

Welcome to my digital orienteering map archive!

On this site I will publish maps, courses and route choices from orienteering events I have attended.

Orintos Vårtävling H35 (01/05/2017)
Solid debut i H35. Har kontroll og bra flyt. Ser ikke posten på stenen på 7 og gjør en sving på 1 min. Dårlig gjennomføring ...
Tiomila Etappe 2 (29/04/2017)
Alene største del av løpet. Løper stabilt, selvstendig og med bra flyt men etter ca 9 km er det ikke noen krefter igjen. Er hel...