Stoltzen Mellomtids-kalkulator

Bruk denne kalkulatoren for å finne best mulig løpsopplegg i Stoltzen. Velg din planlagte slutt-tid, velg et løpsopplegg, og se hvilke mellomtider du bør løpe på. Tips: En rolig åpning lønner seg ofte. For tips om bruk av kalkulatoren, se bruksanvisningen nederst på siden.


Bruksanvisning

Finn dine mellomtider

  1. Legg inn din planlagte slutt-tid
  2. Velg et løpsopplegg fra listen.
  3. Juster hver enkelt mellomtid dersom du vil endre på det valgte løpsopplegget
Dersom du vil se mellomtidene for en annen slutt-tid med samme løsopplegg, kan du justere slutt-tiden og se på de resulterende mellomtidene.

Løypen

Løypen har en total stigning på 301.4 meter fordelt på følgende måte i forhold til de offisielle mellomtidene (se mer info på stoltzen.no om løypen):

  • Mellomtid 1: 53.8 meter stigning (19 % stigning)
  • Mellomtid 2: 91.7 meter stigning (42 % stigning)
  • Mellomtid 3: 114.3 meter stigning (46 % stigning)
  • Målgang: 41.3 meter stigning (42 % stigning)
Den første delen er altså ganske flat med "bare" 19 % stigning i gjennomsnitt, mens stykket fra halvveis til bunnen av tretrappene (mellom mellomtid 2 og 3) er det bratteste med 46 % stigning i gjennomsnitt - her er til og med det nesten flate stykket før tretrappene regnet med.

Løpsoppleggene

Løpsoppleggene vi presenterer her baserer seg på vertikal hastighet. Et jevnt løpsopplegg innebærer at man har samme hastighet (vertikalt) hele løypen gjennom. Det vil si at man stiger like fort hele veien. For en slutt-tid på 15 minutter innebærer det at man stiger med en hastighet på ca. 1200 meter/time hele veien. Det gir passeringstider på 2:39, 7:13 og 12:58.

Erfaring tilsier at det ofte åpnes alt for hardt i Stoltzen. Flere av løperne som endte på 15:00 i 2017 åpnet på under 2:20 på første passeringstid med passering halvveis på rundt 6:45 - deretter kom den "store sprekken". Den flate løypen i starten lurer mange til å åpne hardt - mens det blir veldig tungt i de bratteste delene av løypen ... Ser man på vinnere og dem som setter ny personlig rekord er den vertikale hastigheten lavere i starten enn senere i løpet.

Et løpsopplegg med forsiktig åpning finner vi for vinnerløpet i klasse damer 65-69 år i 2013, Liv Astrid Losnegård (13:53). Med hennes løpsopplegg får man passeringstidene 2:50, 7:31 og 13:12 for slutt-tiden 15:00. Dette er 11 sekunder saktere på første mellomtid enn den jevne åpningen og 18 sekunder saktere halvveis - til gjengjeld er det mer igjen mot slutten av løypen...

Vi har satt opp en liste med løpsoppleggene til et par utvalgte klassevinnere fra 2017, og også inkludert løyperekordene til Thorbjørn Ludvigsen (7:54) og Kristin Størmer Steira (9:35). I menyen ovenfor kan du sammenligne hvilke mellomtider du må ha for hvert av de ulike løpsoppleggene. Tips: Velg deg et løpsopplegg med forsiktig åpning om du vil perse i år!