Stoltzekleiven Opp: Statistikk

Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å  

Topp 300 herrer       Topp 300 damer

Deltagere registrert under klubb Wintershall Norge: (se også sortert på tid)

Aarestrup, Irene Berger, Daniela Brotte, Vincent Conrad, Stephan Dalland, Eirik Klyve
Dilan, Kendal Dilan, Kendal Egedahl, Erik Eide, Christian Elde, Nils Henrik
Enes, Knut Enæs, Knut Friedrich, Julia Glesnes, Anders Gustavsen, Frode
Haga, Gry Haugland, Jarle Haugsdal, Helge Hope, Therese Idsø, Bjarte Ross
Ivar Martin, Kolstø Jakobsen, Geir Stener Jørgensen, Petter Kalgraff Golten, Synnøve Kjelby, Synnøve
Knudsen, Magne Lokøen Kronberger, Peter Kvamme, Jim Lindqvist, Hege Christine Lundetræ, Bernt Olav
Lutro, Leif Olav Løkkevik, Aina Misund, Tor Martin Mjøs, Kjell Arne Moyano, Bernardo
Nedkvitne, Håvard Nese, Raymond Nese, Raymond Nesse, Helge Nilsen, Ida Petersen
Nygård, Frode Rolland, Marianne Sandstad, Rene Selseng, Trond Skjelstad, Pål
Solsvik, Gøran Solvi, Magnus Stedje, Mads V. Stensland, Tom Atle Storheim, Margrethe
Svanevik, Espen Taubayev, Ruslan Thorstensen, Jarle Varne, Øyvind Værnes, Rune

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å