Stoltzekleiven Opp: Statistikk

Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å  

Topp 300 herrer       Topp 300 damer

Deltagere registrert under klubb Vik Il: (se også sortert på tid)

Andersen, Vilde Arnet, Erlend Birkeland, Kasper kolltveit Birkeland, Morten Casper Birkeland, Sara Kolltveit
Brekke, Turid Kristine Grønningsæter , Silje Grøsle, Eli Ann Hønsi, Sverre Kolltveit, Arna
Kolltveit, Berit Kolltveit, Oddveig Nitter, Lars Jakob Rinde, Anne Birthe Røyrvik, Camilla
Røyrvik, Jorunn Åsfrid Samland, Bjarnhild Stadheim, Britt Marit Stadheim, Einar Terje, Målsnes
Ulvestad, Tove-Anita Vevle, Tarjei Årevik, Marielle Holen Ørjan Ovrid, Tistel

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å