Trening, retning + postplukk (04/01/2014)
Category: Training
Map/area: Golfbanen / Siljustøl
Organiser: Gneist
Distance: 6.79 km
Time: 60:32
Average HR: 153
Maximum HR: 178
Oppvarmin på golfbanen, den nederste delen. Det skulle være retningstrening og jeg prøvde å gjøre det skikkelig selv om rett på stort sett var det minst fristende veivalget.
1: Mellom starten og posten var det et nytt byggefelt med gjerder rundt.
2: Bra i begynnelsen, skrenter og mye kratt inn i posten .
3: Her var det også mye busker og dårlig å løpe rett på, mens det var fin gressplen og vei på sidene. Men prøvde i hvert fall å holde kursen.
6: Skled ned en gjørmeskråning og måtte klatre opp i et tre for å hoppe over piggtrådgjerdet midt på strekket, er fornøyd med at jeg klarte å holde retningen.
7-8: Så detaljen fra forrige post.
Er generelt fornøyd med retningsløpingen der det gikk an å løpe på retning.

Hoveddelen var postplukk.
1: Fikk beskjed av Jørn på starten om å løpe innom ringen (som ikke fantes i virkeligheten) og runde rundt høyden.
2: Dårlig retning, og slet med å lese kurvene.
6: Noe rart med gpsen rundt posten, sikkert fordi det var høy tett skog.
17: Var aldri på den.
Show comments (0)
 
Trening, retning + postplukk (04/01/2014) Trening, retning + postplukk (04/01/2014)