Varegg klubbmesterskap - Postskyting (15/12/2013)
Category: Competition
Map/area: Sandviken
Organiser: Varegg
Discipline: Sprint
Distance: 3.88 km
Time: 20:14
Average HR: 184
Maximum HR: 194
Sprintløype der 6 av postene var «mikro-o-poster», dvs at det var plassert flere poster ca midt i postringen, og man måtte bruke postbeskrivelsen for å vite hvilken som var riktig. Disse postene er merket med en strekmann i postbeskrivlsen. F. eks. var det på 10. post plassert én post sør for det nordligste treet, én sørvest for det midterste treet og én sørøst for det midterste treet. Når man kom til 18. post ble brikken lest av, og man måtte løpe en strafferunde for hver feil man hadde på mikro-o-postene. Jeg fikk 1 runde etter å ha surret med retningen på 4. post og stemplet ved feil tre.

Ellers bra orientering. Mellom 6 og 7 burde jeg løpt til venstre for bygningen før inngangen til festningen. Hadde kanskje vært raskere å løpe venstre til 11 for å slippe stigning og trapper, men tror ikke det er stor forskjell.
Show comments (0)
 
Varegg klubbmesterskap - Postskyting (15/12/2013) Varegg klubbmesterskap - Postskyting (15/12/2013)