Nattcup 2, Rolland (15/11/2023)
Category: Competition
Map/area: Rolland
Organiser: Viking
Country: Norge
Discipline: Mellom
Distance: 3.66 km
Time: 31:39
Average HR: 134
Maximum HR: 157
Antydning til bedring i lårmuskulaturen (?), men nøyde meg med B-løypa.

Hadde glemt kompasset og dermed lupe. Antok at 1:5.000 burde gå greit likevel, men det stemte ikke.

Skjev retning til 4. post pga. manglende kompass.

Klarte ikke å lese kartet oppe mellom husene på veg til 10. post, så måtte se om det var åpning mellom husene ned til den - det var det ikke. Hadde nok vært Betydelig raskere å fortsatt rundt, på nedsiden av husene her, enn å ta tilbake igjen, slik jeg gjorde.

På veg til 13. klarer jeg heller ikke å lese kartet, og drar gjennom en asfaltplass mellom husene - som er inntegnet som hagegrønt. Så strengt tatt disket her.

Skulle bare fortsatt rett ned og løpt på baksiden av skolen.
Show comments (0)
 
Nattcup 2, Rolland (15/11/2023) Nattcup 2, Rolland (15/11/2023)