Covid Cup 2020 (09/06/2020)
Category: Competition
Map/area: Solbakkefjell
Organiser: Fana
Distance: 5.26 km
Time: 55:58
Average HR: 150
Maximum HR: 169
Hide comments (1)
Gernot : #1 og #2 helt fin
#3 paralellfeil, korrigerte ned, men fant ut feil med hjelp av skrent, så gikk tilbake i korrekt myrdrag
#4 ok
#5 rar, sjekket ikke siste sikre (varde), og gikk rett forbi postring. For ivrig?
#6 ok
#8 litt vanskelig å holde høyde plus fart opp i skråli, men traff bra rett under skernt (siste sikre). Fint!
#9 til mål. Ok, litt påvirket, så måtte passe med kompasskurs.

#7 kanskje litt konservativ å løpe sti, men god kontroll ovenfra via bekk. Bra!
Post new comment
Save
 
Covid Cup 2020 (09/06/2020) Covid Cup 2020 (09/06/2020)