Covid Cup (19/05/2020)
Category: Training
Map/area: Kokstad
Organiser: Gneist
Leg: B
Distance: 3.71 km
Time: 85:58
Hide comments (1)
Gernot : Ragna Oline's B løype
#1 fint, med en gang vi fant utydelig sti
#2 bra med siste sikre
#3 fin inngang gjennom myra og sti inn mot post...
MEN, ut av post slumset vi litt på vanskelig sted på kart
#4 måtte hente oss inn gjennom skrent og myra, slumset en gang til, men hentet oss inn via berg. Etterpå stålkontroll og fin inngang inn i post gjennom myra stor skrent
#5 stor sett ok kontroll frem mot siste myra, valgte litt vanskelig inngang inn i post (rett på), skulle ha valgt søkket
#mål stålkontroll og god flyt på veien hjem :)
Post new comment
Save
 
Covid Cup (19/05/2020) Covid Cup (19/05/2020)