Beredskapsplan

Så langt i Stoltzekleieven Opp's 41-årige historie, har vi heldigvis vært forskånet alvorlige hendelser / uhell av noe slag i forbindelse med løpet.

 
Likevel må vi, når vi har over 6000 påmeldte, være så realistiske å erkjenne at før eller senere vil vi få en alvorlig hendelse, hvor en løper enten får et illebefinnende, faller og slår seg eller lignende i løypen.
 
Som arrangør tar vi dette svært alvorlig, og vi mener at vi har gjort det som kan gjøres for å kunne takle en slik hendelse så godt som mulig. Dersom du som løper oppdager/ser en hendelse som krever medisinsk assistanse må du ringe 113 og deretter ta kontakt med funksjonær eller førstehjelper.

Løpsdagene har vi bl.a. tre førstehjelpslag utplassert i løypen (ved start, midt i og i mål). Hjertestarter finnes både halvveis og i målområdet, og vi har en plan for hvordan skadde løpere skal transporteres ut, enten på båre eller med helikopter (avhengig av hvor i traseen den skadde løperen befinner seg).
 
Dersom en alvorlig hendelse inntreffer, vil det kunne bli nødvendig å stoppe løpet til den skadde personen er transportert bort. I spesielle tilfeller må løpet vurderes å stoppes resten av dagen.  I et slikt tilfelle vil de som blir berørt av stans i løpet IKKE få anledning til å løpe senere på løpsdagen. Når løpet evt. startes opp igjen, vil vi måtte ta fatt i startlisten fra det tidspunkt vi da er kommet til. Dette av hensyn til den elektroniske tidtakingen m.m.
 
Løpere som dermed ikke får løpt løpsdagen, vil få en ny sjanse til å løpe snarest mulig kommende uke. Dette vil bli et helt enkelt arrangement.  Info om dette vil bli lagt ut på nettsiden. Startkontingent vil i et slikt tilfelle ikke bli refundert.
 
Vi håper selvfølgelig at det heller ikke i år skal bli behov for vårt beredskapsopplegg, men vi er altså forberedt dersom noe skulle skje. 

Info til allergikere: Vær obs på at vi ute ved veien har et stort bål som gir til dels mye røyk.

Sist oppdatert ( onsdag 25. september 2019 23:04 )
 

StoltzeBilder

Stoltzekleiven Opp 2024

Neste arrangement går fredag 27.9 og lørdag 28.9.2024

STOLTZEHOTELLET 

 
 
Overnatting - middag - AfterStoltz i baren 

Samarbeidspartnere

StoltzeLauget

 

 
 

  

 
 
 
lplabbet logo_190px
 
  
 
 
abb-188
 
 
  
 

 

Arenareklame

 
 

 

tannlege-rogne

 

 

ForsyningsLauget

forsynings sponsorer_010614

 

 

 AfterStoltz 

 

 

Vi er alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss på e-post StoltzeSponsor@gmail.com eller på telefon: Carl Eilert Macody Lund (924 45 531) - Owen Westergård (906 15 850)