Stoltzekleiven opp 2009: Ukategoriserte bilder del 1

Dette er et utvalg av løperbilder fra Stoltzekleiven Opp 2009. Disse bildene fikk vi ikke knyttet til løpere i første runde med identifiseringen av bilder grunnet vanskelig synlig startnummer eller feil ved tagging. Merk: Oppretting av bilder vil ikke bli tatt fortløpende, men alt i en engang noen uker etter løpet. Du kan bestille bilder selv om det mangler navn / er feil navn på bildet. Gi i så tilfelle beskjed om riktig navn og tid.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] >>

Bilde 1


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 2


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 3


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 4


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 5


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 6


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 7


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 8


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 9


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 10


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 11


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 12


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 13


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 14


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 15


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 16


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 17


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 18


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 19


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


Bilde 20


Riktig startnr (om mulig):

Riktig ID (om mulig):

Kommentar:


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] >>